Teamcoaching

Heb je soms gedoe in je team? Geroddel in de wandelgangen? Een vervelende sfeer? Is er te veel werkdruk? Heb je net een reorganisatie gehad en is iedereen zoekende naar zijn plek?

Of ben je een startende groep en moet je binnen je team nog zoeken en bouwen aan onderling vertrouwen? In welke fase jullie team ook zit, teamcoaching helpt!

Wanneer kun je teamcoaching gebruiken?

In een team gaat het altijd om hoe individuele medewerkers samenwerken en communiceren. Hoe de teamrollen en teamtaken worden ingevuld. Bij een probleem of verstoorde werkrelaties gaan zaken schuren. En hoe kom je dan als team weer in je kracht?

Wanneer het allemaal niet (meer) zo lekker loopt in het team of wanneer er in de toekomst dingen staan te gebeuren die lastig zijn voor een team, dan helpt teamcoaching jullie om de juiste stap[pen te nemen.

In teamcoaching komen individuele teamleden aan bod, maar het accent ligt op de onderlinge samenwerking en interactie. Om met afzonderlijke individuen een team te vormen is het belangrijk dat alle neuzen dezelfde kant op staan. Mijn teamcoaching maakt alle persoonlijke verschillen en wellicht onenigheden zichtbaar en bespreekbaar.

Is 1 van de volgende vragen in jullie team niet beantwoord?

    • Wie leidt en wie volgt?
    • Hoe gaan we het nieuwe (project-) team vormgeven?
    • Welke (nieuwe) weg slaan we als team in?
    • Hoe kan de ondernemingsraad op een juiste manier met de directie communiceren en onderhandelen?
    • Hoe blijven we samen  enthousiast en gemotiveerd na zoveel reorganisaties?

Dan is teamcoaching een goed idee om de samenwerking te bevorderen en teamprestaties te verbeteren.

Teamcoaching in de natuur

Door gerichte oefeningen in en met de natuur wordt de groepsdynamiek duidelijk. Tijdens de teamcoaching gaan medewerkers verschillende uitdagingen aan in de vorm van opdrachten met een samenwerkings-of oplossingsgericht karakter. Daarbij maak ik gebruik van mijn kennis van de natuur, de seizoenen of gebruik natuursymbolen.

De opdrachten worden zo gekozen dat iedereen (fysiek) mee kan doen. Als trainer daag ik de deelnemers om vanuit zichzelf de beste oplossing te vinden door anders te kijken of hen te prikkelen een nieuwe of andere stap te nemen.

Deelnemers leren op deze manier elkaar en zichzelf beter kennen waardoor ze eerder hun verantwoordelijkheid nemen en doelen sneller worden bereikt, problemen eerder worden gesignaleerd en opgelost.

Door de oefeningen ontdekt het team elkaars kwaliteiten, maar ook valkuilen en belemmerende patronen. Vanuit die ervaring kan het team sneller nieuwe stappen maken. Er ontstaat een heldere communicatie, de werksfeer en samenwerking in teams verbetert. Dat bespaart het hele team tijd, energie en frustraties en zelfs (mentaal) ziekteverzuim.

Teamcoaching in de natuur is een krachtig instrument. Het helpt om samen met je team het vertrouwen (weer) op te bouwen, de visie van je team te zoeken en de samenwerking te versterken.

Natuursessies

1,5 – 3 uur

Een eerste kennismaking met natuurcoaching als team. Door een wandeling of een dagdeel met teambuildingsactiviteiten. Het thema wordt in onderling overleg vastgesteld. Vanaf 6 personen. De maximale groepsgrootte is 15 personen voor 1 trainer. Prijzen op aanvraag.

Basis Teamtraject

3 maanden

Dit bestaat uit een intake, een of meer sessies met leidinggevende vooraf om de doelstelling te bepalen. Daarna een aantal sessies met het team zowel in de natuur als op de werkvloer. Om gedrag blijvend te veranderen moet je oefenen met je nieuwe inzichten en rollen. Je krijgt als team gerichte praktijkopdrachten. Hierbij begeleid ik de leidinggevende en het team zodat focus op verdere groei blijft en terugval wordt tegen gegaan.Want in de dagelijkse hektiek is het al lastig genoeg om dit vast te houden.

Afhankelijk van de vraag wordt het traject in overleg vastgesteld. Daar waar vaardigheden en kennis ontbreken kan er een gerichte (vervolg-) training over communicatie en samenwerking, of een intervisie worden ingezet.

Intensief Teamtraject

6 maanden

Dit programma is vergelijkbaar met het 3-maanden programma maar dan met langere en intensievere begeleiding. Zo maak je als team nog meer stappen. Hierbij is er wekelijks contact met team en of leidinggevende. Je krijgt gerichte praktijkopdrachten.

Daardoor ontstaan de concrete leermomenten. Zaken die zichtbaar worden en waar verbeteringen optreden zijn: een meer open aanspreekcultuur, meer onderling vertrouwen en acceptatie. Afspraken en rollen zijn duidelijk en het werkplezier kom terug. Het team komt eerder en sneller tot gestelde doelen, er is minder verzuim en het verloop daalt.

Stuk voor stuk zaken die nodig zijn om een succesvol (zelfsturend) team te worden!

Meer weten over teamcoaching?

Is het in jouw team tijd voor verandering? Loopt het allemaal niet zoals je zou willen maar weet je zelf niet hoe je dit moet aanpakken?

Maak vrijblijvend een afspraak voor een gesprek om te kijken wat jouw team nodig heeft.

Ik hoop je snel te spreken!