Hoe word je een natuurlijk leider?

Iedereen kent ze, de mensen waar je als vanzelf naar luistert, die je inspireren, die je laten groeien, waar je graag mee samenwerkt. Ze werken niet vanuit hun macht of positie, maar zijn vooral zichzelf. Zo’n natuurlijk leider is motiverend en haalt het beste uit mensen.

Wat kenmerkt een natuurlijk leider?

In de jaren dat ik leiders begeleid en train heb ik ontdekt dat natuurlijke leiders een aantal kenmerken hebben. Die wil ik graag met je delen, zodat jij ze ook kunt toepassen:

Verbinding

Dit is een kernbegrip. Verbinding hebben met jezelf, je medewerkers en de buitenwereld. Beseffen dat alles met alles is verbonden. Net als in de natuur waarbij alles verweven is. Je kunt niet een deel van een ecosysteem veranderen zonder de rest te beïnvloeden. De sneeuwval in de Alpen heeft bijvoorbeeld effect in Nederland. 

Als leider heb je oog voor het grotere geheel en voel je je daar verantwoordelijk voor. Bureaucratie, regel- en controle zucht gaan uit van de beheersbaarheid van zaken. Dat past niet bij een natuurlijk leider, die zoekt veel meer zijn weg vanuit het gezamenlijk proces en de bedoeling. Stuurt op de toegevoegde waarde die je als persoon en organisatie wilt leveren. Dat inspireert anderen en geeft hen ook hun plek en ruimte.

Authentiek

Een natuurlijk leider durft zichzelf te zijn. Je hoeft jezelf niet steeds met een ander te vergelijken, maar gaat uit van eigen kracht. Een olifant leidt anders dan een wolf en een gans doet het ook weer anders. Je hoeft niet anders te worden dan wie je in de kern bent. Je hoeft je niet anders voor te doen en anderen naar de mond te praten. Dat betekent ook open en transparant zijn zodat medewerkers precies weten waar ze aan toe zijn. Informatie open delen, durven de controle los te laten en openstaan voor nieuwe ideeën – zowel van de klusjesman als de directie. Juist vanuit de eerder genoemde verbinding. Want als je juiste beslissingen wilt nemen, moet je die baseren op alle kennis die voorhanden is in het systeem. Iedereen heeft zijn eigen plek en waarde.

Als jij jezelf bent, mag een ander dat ook zijn. Die open en transparante houding inspireert anderen ook om het beste uit zichzelf te halen en persoonlijke verantwoordelijkheid te nemen. Daarbij hoort ook fouten mogen maken en daarvan leren. Want de angst om te falen weerhoudt medewerkers vaak om risico’s te nemen, en dat belemmert juist hun groei en ontwikkeling.

Positiviteit

Positief denken helpt. Door mensen vertrouwen te geven, gaan ze daar ook naar handelen. Net als dat jij het beste uit jezelf wilt halen, ga je als leider er vanuit dat de ander dit ook wil. Dat vertrouwen vergroot het werknemersgeluk: mensen voelen zich gezien en serieus genomen, ze kunnen bijdragen aan het doel. Dat geeft een soort gezamenlijke bevlogenheid, verbetert de werksfeer en geeft minder (psychisch) verzuim. Een ander kenmerk van natuurlijke leiders is dat ze heel erg in het nu leven. Tegenslagen of veranderingen horen bij het leven net als in de natuur. Soms schijnt de zon, dan weer regent het. Neem de situatie zoals hij is, pas je aan. Vertrouw op je intuïtie dat je er samen uitkomt. Vanuit een crisis kunnen juist de mooiste kansen en ontwikkelingen voortkomen.

Zelfreflectie

Om goed in verbinding te staan met alles en iedereen om je heen is het noodzakelijk dat je goed zicht op jezelf hebt. Als jij geen verbinding hebt met jezelf, je eigen angsten, verdriet, belemmeringen of je verlangens en diepste waarden, hoe kun je dan echt in verbinding staan met de ander? Als jij geen leiding kunt geven aan jezelf,  hoe kun je dan leiding geven aan anderen? Alleen als jij in staat bent om leiding te geven aan jezelf en aan jouw leven, dan pas kun je in je kracht gaan staan en een natuurlijk leider zijn voor anderen.

Dat betekent regelmatig eerlijk in de spiegel kijken. Weten wat je sterke kanten en zwaktes zijn en vooral weten wat je automatische patronen zijn. Want als je die herkent en erkent, kun je dat patroon doorbreken en ander gedrag kiezen. Weten dat jezelf niet perfect bent en fouten maakt, vergroot je empathisch vermogen. Je  hebt minder snel een oordeel klaar en onderzoekt de reden van andermans gedrag. Daardoor kun je de ander open en respectvol benaderen.

Verlangen

Veel mensen willen graag zo’n natuurlijk leider zijn. Sommigen denken dat lukt me nooit. Maar als je iets echt wilt, kan het. Natuurlijk leiderschap heeft een aantal kenmerken die je soms vanuit je karakter of opvoeding hebt meegekregen. Mijn ervaring is dat het zeker ook te leren is. Niet van de ene op de andere dag, wel door te oefenen. En vooral door vandaag te beginnen. Elke dag jezelf motiveren om meer die natuurlijk leider te worden die je wilt. Als je er nu aan begint kun je alles bereiken wat je wilt. Natuurlijk leiderschap is niet hetzelfde als aangeboren leiderschap. Leidinggevende kwaliteiten kunnen aangeleerd worden!

Wil jij weten hoe je dat dan doet? Wil je tips om het juiste gereedschap voor je mentale kracht en leiderschap te vinden? Download gratis mijn e-book In 10 stappen naar natuurlijk leiderschap.

Natuurlijke groet,

Lia