Teams

Heb je soms gedoe in je team? Geroddel in de wandelgangen, een vervelende sfeer,  is er te veel werkdruk, heb je net een reorganisatie gehad en is iedereen zoekende naar zijn plek? Of ben je een startende groep en moet je samen je team nog gaan bouwen aan onderling vertrouwen? Misschien spelen er wel andere zaken. Elk team heeft zo zijn eigen dynamiek.

Coachen met hulp van de natuur is een krachtig instrument. Het helpt om samen met je team het vertrouwen (weer) op te bouwen, de visie van je team te zoeken en de samenwerking te versterken.

Wanneer kun je teamcoaching gebruiken?

wie leidt en wie volgt?
  • Een nieuw (project)team waar teambuilding nodig is
  • Als team een nieuwe weg inslaan.
  • Een ondernemingsraad die moeite heeft met hun communicatie om met de directie te onderhandelen.
  • Een organisatie waar vaak gereorganiseerd is en de medewerkers wat “verandermoe” zijn.

Door de oefeningen ontdekt het team elkaars kwaliteiten, maar ook  valkuilen en belemmerende patronen. Vanuit die ervaring kan het team sneller nieuwe stappen maken. Er ontstaat een heldere communicatie, de werksfeer en samenwerking in teams verbetert. Dat bespaart jou en hen tijd, energie en frustraties en zelfs (mentaal) ziekteverzuim.

In een team gaat het altijd om hoe individuele medewerkers samenwerken en communiceren. Hoe de teamrollen en teamtaken worden ingevuld. Bij een probleem of verstoorde werkrelaties gaan zaken schuren. En hoe kom je dan als team weer in je kracht?

Natuursessies 1,5 – 3 uur

Een eerste kennismaking met natuurcoaching als team. Door een wandeling of een dagdeel met teambuildingsactiviteiten. Het thema wordt in onderling overleg vastgesteld. Vanaf 6 personen. De maximale groepsgrootte is 15 personen voor 1 trainer.  Prijzen op aanvraag.

Basis Teamtraject 3 maand

Dit bestaat uit een intake, een of meer sessies met leidinggevende vooraf om de doelstelling te bepalen. Daarna een aantal sessies met het team zowel in de natuur als op de werkvloer. Om gedrag blijvend te veranderen moet je oefenen met je nieuwe inzichten en rollen. Je krijgt als team gerichte praktijkopdrachten. Hierbij begeleid ik de leidinggevende en het team zodat focus op verdere groei blijft en terugval wordt tegen gegaan.Want in de dagelijkse hektiek is het al lastig genoeg om dit vast te houden.

Afhankelijk van de vraag wordt het traject in overleg vastgesteld. Daar waar vaardigheden en kennis ontbreken kan er een gerichte (vervolg-) training over communicatie en samenwerking, of een intervisie worden ingezet.

Intensief Teamtraject 6 maand

Naast het hierboven beschreven programma wordt de begeleiding langer en intensiever. Zo kun je als team nog meer stappen maken. Hierbij is er wekelijks contact met team en of leidinggevende. Je krijgt gerichte praktijkopdrachten.

Daardoor ontstaan de concrete leermomenten. Zaken die zichtbaar worden en waar verbeteringen optreden zijn: er ontstaat een open aanspreekcultuur, meer onderling vertrouwen en acceptatie. Afspraken en rollen zijn duidelijk en het werkplezier kom terug. Men komt eerder en sneller tot gestelde doelen, er is minder verzuim en het verloop daalt.

Stuk voor stuk zaken die nodig zijn om een succesvol (zelfsturend) team te worden!

Wat doe je met natuurcoaching?

Een frisse kijk van buiten
een frisse kijk van buiten

Door gerichte oefeningen in en met de natuur wordt de groepsdynamiek duidelijk. Medewerkers gaan verschillende uitdagingen aan, in de vorm van opdrachten met een samenwerkings-of oplossingsgericht karakter. Daarbij maak ik  gebruik van mijn kennis van de natuur, de seizoenen of gebruik natuursymbolen.

De opdrachten worden zo gekozen dat iedereen (fysiek) mee kan doen. Als trainer daag ik de deelnemers uit vanuit zichzelf de beste oplossing te vinden door anders te kijken, of hen te prikkelen een nieuwe stap te nemen. Zij leren zo door de opdrachten elkaar, en ook zichzelf beter kennen! Durven daardoor eerder hun verantwoordelijkheid op te pakken en zo worden doelen eerder bereikt, problemen sneller gesignaleerd en opgelost.

Meer weten?

Maak je eens een afspraak voor een gesprek om te kijken wat jouw team nodig heeft?

Aanmelden gesprek

Ik hoop je snel te spreken!

natuurlijke groet,

Lia