Jezelf kwijt?

Veel leiders zijn ´vanzelf´ in hun leidinggevende functie gerold. Soms beseffen ze pas als ze vastlopen, dat ze hun arbeidsvreugde onderweg zo maar kwijt zijn. Ze hebben te veel geluisterd naar hun leidinggevende, gezin of collega´s. Ze zijn zichzelf kwijtgeraakt.

Astrid was ook zo bij me binnengekomen. Ze was het leiding geven zat. Via winkelbediende was ze langzaam opgeklommen naar filiaalleidster. Ze vond het steeds lastiger, er kwam van alles bij: papierwerk, omgaan met de jongere generatie in de winkel, gedoe over het rooster en vakanties, ruzietjes onderling tussen personeel. Daarnaast de zorg voor haar gezin en ouders. Iedereen wilde iets van haar en ze rende van het een naar het ander. Ze zag het niet meer zitten.

Focus op wat er niet is

Astrid was, zoals veel mensen, meer gefocust op wat niet goed gaat en hield daar een negatief gevoel aan over. Haar talent en datgene wat ze wel kon, was ze als vanzelfsprekend gaan beschouwen. Terwijl juist dat ooit maakte dat ze in deze functie terecht kwam.

Astrid ploeterde dapper voort op de ingeslagen weg. Want ze wilde bewijzen aan het team, en thuis dat ze het aankon. Ze was toch niet voor niets aangenomen? Er ontstond een soort verbetenheid, die weinig opleverde. Ze dacht er nu over om te stoppen, maar dat voelde ook zo ‘mislukt’. Doorgaan kon het zo niet langer, ze had geen zin om met een burn-out thuis te zitten. Of ik haar kon helpen? Ik leerde Astrid de weg van het water.

De weg van het water

Je weet wel, dat gewone spul waar je mee douchet, dat je drinkt en de tuin mee sproeit. Het beeld van water wordt in de oosterse wijsheid vaak gebruikt om kwaliteiten als nederigheid, flexibiliteit, volharding en aanvaarding te beschrijven.

Water is heel gewoon. Het dient als drinkwater voor mens en dier, waswater, en is oplosmiddel voor van alles. Zo gewoon dat je er vaak niet bij stilstaat. Maar tegelijkertijd zonder water is er geen leven! De dingen die gewoon waren, haar humor en begrip voor mensen, haar kennis en inzet, zag Astrid niet meer. Maar die maakten haar juist sterk als leider.

Flow-kracht

Water kiest altijd de snelste weg naar beneden. Als het er links niet langs kan, zoekt het rechts een pad. Net als water kun je leren flexibel omgaan met de zaken en tegenslagen die je op je pad tegenkomt. Er niet tegen vechten, maar op je eigen kracht vertrouwen dat je er langs komt. En als het genoeg flow- kracht heeft, kan water ook kleine en soms heel grote obstakels verplaatsen of zaken schoonspoelen en opfrissen. Astrid leerde meer op zichzelf te vertrouwen, haar energie beter te bewaken en mee te bewegen met wat er gebeurde.

Volhardend doorgaan

Water staat ook voor volharding. Elke dag een klein stroompje slijt uiteindelijk de hardste steen. Maar dan moet het wel blijven stromen met energie. Die energie was Astrid onderweg kwijtgeraakt. Ze zag andere filiaalleiders het “gewoon” doen. Vergeleek zich steeds met hen of wilde voldoen aan verwachtingen van haar team en baas. Ik vroeg haar wat zijzelf waard was, waar zij voor stond? Vaak had Astrid wel een oplossing of idee, maar durfde die niet toe te passen. Ze zag niet wat zij wel voor elkaar kreeg in haar team en filiaal, maar ook in haar thuissituatie.

Wees jezelf

Water hoeft zich niet waar te maken, het wil niets bewijzen. Het weet waar het heen wil en is zichzelf. Dan kan elk obstakel opduiken, maar voor het water maakt dat niets uit. Waar nodig duiken stroompjes gewoon onder de grond om een kilometer verder weer bovengronds te komen!

(En als je ooit een lekkage in je dak hebt gehad, weet je dat heel goed. Daar waar het lekt, is nooit de bron 😉)

En dan doen:

  1. Het gewone waarderen. Welke zaken ben jij als zo gewoon gaan beschouwen, zodat ze hun waarde en kracht voor je hebben verloren?
  2. Heb je genoeg flow-kracht om tegenslagen op te vangen? En zo nee, waar raak je de flow kwijt?
  3. Kun je door jezelf te zijn en op jezelf te vertrouwen stappen maken. Met wie blijf jij jezelf vergelijken, en jezelf daardoor zo klein houden?
  4. Omgaan met dat wat er is.

Astrid ging meer kijken naar haar eigen gevoel en wensen en ontdekte wat zijzelf belangrijk vond. Daardoor kwam haar energie weer terug. Ze maakte andere keuzes en zowel op het werk, als thuis, durfde ze haar oplossingen meer te benoemen. Ze is haar kwaliteiten meer gaan inzetten. Haar begrip voor de mensen zag ze niet meer als zwakheid, zoals een collega benoemde, maar ze leerde dit effectief inzetten. Ze is nu weer met plezier aan het werk.

Hoe ga jij de weg van water toepassen?

Hoe ben jij als leider gewoon jezelf, krachtig stromend, dienend aan jezelf, je team en organisatie? Ik hoor graag je reacties.

Heb je hulp nodig om weer krachtig leiderschap te laten zien. Wil je meer weten over de kracht van water? Dan help ik je graag. Neem contact op voor een vrijblijvend telefonisch gesprek.

Informatie leiderschap-scan

natuurlijke groet,

Lia van Loo