Jong geleerd?

bospadMarieke is een jonge en leergierige leidinggevende. Na een aantal jaar op de werkvloer is zij doorgegroeid naar leidinggevende. Ze heeft een managementopleiding gevolgd en de eerste jaren ging het haar van nature goed af. Zij voelde zich op haar plek en kon het werk goed aan. Ondertussen heeft de organisatie een omslag gemaakt, en moet er in zelfsturende teams worden gewerkt. Dat was voor Marieke en de collega`s zoeken naar een nieuwe manier van leidinggeven. Ook privé veranderde door de toegenomen mantelzorg voor haar ouders. Marieke kreeg moeite alle ballen in de lucht te houden. Zag dat het anderen wel makkelijk lukte (dacht ze). Toen de cijfers ook nog eens tegenvielen en ze daar kritiek op kreeg van haar directie, begon ze aan nog meer zichzelf te twijfelen. Ze werd onzeker, hield zich stil in vergaderingen, want ja wat kon zij nu inbrengen? Ze werd vermoeid, kortaf, ging steeds harder werken. Het team begon te merken dat ze minder aanwezig werd, ging meer in de weerstand en werd voor haar steeds minder toegankelijk. In het begin probeerde ze door veel controle en sturing de grip terug te krijgen. Maar dat lukte niet, ze raakte de controle meer kwijt. Haar leidinggevende zag haar worsteling en stuurde haar door naar mij.

Jezelf kwijt

In de eerste gesprekken verkenden we haar onzekerheid. Marieke bleek echt kennis en vaardigheden te hebben, die had ze namelijk al laten zien in het begin. Maar ergens onderweg was ze zichzelf en haar natuurlijk leidinggeven kwijtgeraakt.
Vooral door zichzelf te vergelijken met meer ervaren leiders, of mensen die vol bravoure zaken vertelden (maar niet altijd waarmaakten). Door dingen te doen die anderen deden, maar niet bij haar pasten. Ze zag zichzelf als startend leider en hield zich steeds meer stil, want die ander kon het zo zeker vertellen, of die had wel succes.
Ik liet haar zien dat elke leider zijn eigen uitdagingen heeft. Veel startende leiders kijken met veel bewondering en afgunst naar de ervaren leider. Hoe doet die dat, dat wil ik ook kunnen. En daarmee gaan ze voorbij aan hun eigen plek en proces. Dat illustreerde ik aan de hand van dit natuurvoorbeeld.

Natuurlijke hulpbronnen

eikeljonge-eikeik

De eikel, jonge eik en volwassen eik hebben allen dezelfde basiszaken nodig: water, zon en voeding. Maar elk maken ze hun eigen ontwikkeling door. De eikel moet eerst uit zijn schil barsten, leren gaan wortelen en daarna kan hij pas bovengronds verder groeien. Hoe onbeholpen dat in het begin ook mag zijn of voelen. In de jonge plant zit veel kiemkracht en kun je ook snel groei zien.

Het jonge eikenplantje moet krachtiger worden, meer omvang krijgen, de lucht in schieten en daarna gaan vertakken.
De grote eik moet in evenwicht blijven, goed blijven wortelen en zijn kroon vergroten. Zo is het ook met leiders. Ieder heeft zijn eigen opgave. De basisprincipes, gebruik maken van water, zon en voeding, gelden voor iedereen. Hoe en waarvoor je het toepast, verschilt voor de fase waarin je zit. Door te vergelijken met een plek waar je nog niet bent, maak je keuzes die niet bij jouw fasen passen.

Terug naar jezelf

Door met Marieke te kijken waar ze nu stond en hoe ze daar gekomen was, wat succesvol was of niet, kreeg ze zicht op wat haar hulpbronnen waren. Door die meer toe te passen kon ze verder groeien. En net als in de natuur, moet je elke dag doorgaan. Want alleen oefening baart kunst, je moet trainen om jouw vaardigheden en hulpbronnen succesvol in te zetten. Doorgaan met groeien naar het licht en niet opgeven. En ja, de ene leider groeit soms harder als de ander. Maar elke eik probeert met zijn kiemkracht het maximale te halen uit de plek waar hij staat.

Marieke kon veel leren door te kijken hoe een ander iets doet en onderzoeken of dat ook bij haar eigen fase en leiderschapsstijl paste. Uiteindelijk moest ze zelf in actie komen en moeite doen. Er tijd en energie in steken. Zo kon ze zichzelf steeds blijven voeden met water, zon en voeding. Ze leerde weer vertrouwen op haar eigen kiemkracht, zichzelf waarderen en vond zichzelf terug. Durfde haar mening te geven, haar intuïtie te vertrouwen. Daardoor kon ze ook weer krachtiger leidinggeven aan haar teams en ontstond er weer werkplezier. En de resultaten, die verbeterden langzaam ook.

Flow en succes

Stel dat jij leert je zo te ontwikkelen dat je er voldoening, flow en succes uit weet te halen? Het besluit om te werken vanuit de fase waar je nu bent en vanuit je intuïtie en eigenheid, zal veel dingen in je leiderschap en leven veranderen. Zodra je dat pad inslaat, zul je je regelmatig afvragen waarom je dat niet eerder hebt gedaan, want eindelijk ben je in je element! Dus kom tot bloei.

Dit verhaal is een van de 10 tips die ik geef in mijn e-book. Wil je de andere tips ook lezen, vraag het e-book dan hier aan.

Natuurlijke groet,

Lia van Loo