De kracht van kwetsbaar riet

Ambitie naar de top..

Sandra is een intelligente en vlotte dame die binnen vijf jaar na haar afstuderen doorstootte naar de functie van afdelingsmanager in een middelgrote zorgorganisatie. Ze was in het begin geliefd om haar enorme ambitie en daadkracht. Ze deed veel, kreeg veel voor elkaar en rende van klus naar klus. Sandra stelde hoge eisen aan zichzelf. Haar drive om zaken goed te doen, wilde ze overdragen aan anderen, maar helaas deed ze dat weinig effectief.

Luisteren en overleggen vond ze lastig en kostte in haar beleving onnodig veel tijd. Onbewust stelde ze zich daardoor directief en autoritair in haar nieuw functie op. Ze wilde dat iedereen zoals zij dacht, dat iets goed was of in haar denktempo mee ging. Vooral als ze een tegenwoord kreeg, kon ze soms pinnig en aanvallend reageren. En zo ging het mis. Collega’s gingen haar ontlopen, spanningen namen toe. Meer en meer mensen keerden zich tegen Sandra in de wandelgangen. De sfeer werd minder, zonder dat ze snapte waarom. Ze bedoelde het toch goed en werkte toch hard? Toen ze de greep op haar personeel en haar werkplezier helemaal kwijt dreigde te raken, kwam ze bij mij. 

Communicatietechnieken

Om een goed beeld van Sandra te krijgen, besloot ik een dag met haar mee te lopen op de werkvloer. Ik schrok van haar manier van leiding geven. Zo zou ik ook niet onder haar willen werken. Wat ze zei, was oké, maar hoe ze de dingen zei; daar schortte het aan. Ik koppelde mijn reactie aan haar terug en dat raakte haar enorm. Sandra was zich niet bewust van haar manier van communiceren. Ze werd er onzeker door.

In de coachingsessies in de natuur zijn we gaan werken aan haar communicatie. Ik maakte haar bewust hoe in de natuur zaken samenhangen en wederzijds beïnvloeden. Hoe haar tempo anderen opjoeg, haar kortaf zijn hen het gevoel gaf niet begrepen of serieus genomen te worden. Verbinding zoeken en aansluiten op de energie van de ander had ze nooit geleerd. Ze was te resultaatgericht en vergat de groeiprocessen. Ook die van haar zelf

Te snel gaan..

Als je een plant te snel laat groeien, heeft hij geen echte stevigheid. Die komt door eerst goed te wortelen. We deden oefeningen in écht leren luisteren naar de ander. Feedback en ruimte geven aan anderen, zodat die ook op eigen tempo tot bloei konden komen. Niet continue in de hoogste versnelling willen leven, maar ook even gas terug nemen en echte aandacht voor de relatie met elkaar hebben. En ook hoe sta ik er zelf in, waarom wil ik bepaalde dingen wel of niet en anderen daarin langzaam meenemen.

Sandra ontdekte gaandeweg dat deze vorm van rustig communiceren veel meer effect had. Ze kreeg zelf ook meer rust en werd niet alleen een veel betere leidinggevende, maar ook een ontspanner en daardoor veel leuker mens. Langzaam maar zeker won ze het vertrouwen terug van het personeel.

Rietstengel

Tijdens de afsluitende wandelsessie passeerden we een sloot met wuivend riet.  “Weet je wat zo mooi is aan riet,” vroeg ik haar. “Een rietstengel is dun en kwetsbaar. Riet oogt misschien breekbaar, maar is diep geworteld en veel sterker dan je denkt.”

Riet buigt mee met stormen, maar is goed geworteld en kan zo mee bewegen met alles wat op zijn pad komt.

“Daar herken ik me wel in,” glimlachte Sandra. “Vroeger had ik misschien een grote eik willen zijn. Een grote sterke boom die stevig in het midden stond in het bos. Maar zover ben ik nog niet. Ik moet eerst zelf goed wortelen, weten wie ik ben en wat ik kan.  Toen ik als eik groeide was dat te snel en ontnam ik andere bomen licht en ruimte. En ga ik ook uiteindelijk om, omdat mijn kruin te groot is t.o.v. mijn wortels.”

Compliment

Gelukkig zag ik dat op tijd in, voordat ik zelf echt omviel. Net als een rietstengel heb ik geleerd meer mee te buigen en delegeer ik waar dat kan. Ik heb veel meer talenten en kwaliteiten van anderen ontdekt en zet ze nu veel meer in. Ik hoef het niet allemaal zelf te doen. Dat maakt echt een wereld van verschil. Niet alleen voor mij, maar ook voor mijn personeel. Laatst kreeg ik zelfs een heel lief kaartje van een medewerker waar ik voorheen vaak mee in de clinch lag. ‘Nooit geweten dat jij zo’n geweldig mens bent. Ik ben superblij met je dat je onze leidinggevende bent, Sandra.’ Kijk , een mooier compliment kon ik niet krijgen’.

Startende leiders

Veel startende leidinggevenden zijn in het begin net als Sandra te gefocussed op resultaten en doelen. Ze willen aan de buitenzijde tonen met een grote kruin, veel blad en vruchten. Maar juist jezelf zijn, eerst goed wortelen is belangrijk. Daarbij kun je leren van het riet, dat oogt kwetsbaar, maar staat stevig in de grond. Groei bereik je door samen te werken, soms mee te buigen en je kwetsbaarheid laten zien. Dat geeft contact en begrip bij je personeel. Dan kun je samen verder.

Wil je daar meer over weten? Ik help  je graag.  In mijn natuurlijk leiderschapprogramma kun je hier meer over leren. Of bel eens voor een vrijblijvend gesprek?

Informatie gesprek

natuurlijke groet

Lia