Besluiteloosheid

kiezen

Chris was een leider die veel moeite had om keuzes te maken. Hij hield veel rekening met wat zijn leidinggevende en werknemers dachten en vonden. Op zich heel lovenswaardig, want hij wilde niet de “baas zijn”. Hij was veel aan het piekeren om de juiste keuzes te maken daarbij en voelde zich steeds meer onder druk staan.  Het grootste probleem was dat Chris zichzelf daarbij niet serieus nam. Wat hij er zelf van dacht en bij voelde. Daardoor kwam hij steeds in allerlei dilemma`s terecht, stelde besluiten uit en kwam in tijdsnood. Soms nam hij dan maar een overhaast besluit, maar ja dat pakte ook niet altijd goed uit. Iedereen vond Chris heel aardig, maar je had niet zo veel aan hem, want je kreeg nooit een duidelijk antwoord. Of je dacht dat hij het met je eens was, maar dan bleek in de praktijk dat je er niet veel van terug zag. Chris liep steeds meer vast in zijn functie en met de vraag: “hoe kom ik hieruit” kwam hij bij mij.

Besluiteloosheid ontstaat vaak  omdat:

  • je slechts twee keuzes ervaart;
  • je niet naar je gevoel durft te luisteren
  • je gevolgen inschat vanuit zwart-wit of in alles-of-niets denken;
  • je jouw angst bevestigd ziet;

De vraag van mij aan Chris was waarom weet je niet wat je wilt of durf je niet te kiezen?

Eerdere ervaringen

Niet weten wat je moet kiezen heeft vaak niets met het onderwerp zelf te maken. Maar met oude patronen zoals:

  • geen ruimte gekregen hebben om je eigen keuzes te maken
  • als je een keuze maakte, was het nooit goed, je werd overruled of belachelijk gemaakt
  • je werd altijd gewaarschuwd voor gevaar waardoor je bang werd te kiezen

Dat bleek bij Chris ook het geval. Daardoor raakt hij zijn zelfvertrouwen kwijt. En we zijn gaan kijken hoe hij bij kleine keuzemomenten, meer op zijn gevoel kon leren vertrouwen.

Twijfel tussen 2 dingen

Bijvoorbeeld: In het bos het pad links of rechts inslaan? Om uit de patstelling te komen, kun je het beste één van beide doen. Door te beginnen, ontdekte hij vanzelf of hij het goede koos en of hij toch het andere wilde.  Als het eerste pad hem niet beviel, liepen we terug en kozen het andere. Veel leiders vinden dat zonde van hun tijd, maar blijven twijfelen en niets doen is vaak veel vermoeiender. Door dit doen, leer je ook steeds beter ontdekken waar je je prettig bij voelt. Zie het niet als een foute keuze, maar leermoment. Chris kreeg allerlei steeds kleine keuzes en ging daarmee aan de slag. Hierdoor leren hij beter voelen wat hij nu wel wilde.

Gevoel van twijfel

Bij grote besluiten moet je vaak keuzes maken iets wel of niet te doen. Mijn advies is bij twijfel niet doen. Jouw twijfel is er niet voor niets. Jouw twijfel is een gevoel dat je iets wil zeggen, maar nog niet kunt (be-) grijpen. Twijfel ontstaat vaak door ‘een strijd’ tussen verstand en gevoel. Omdat twijfel vaak lastig is, wordt die vaak weg-beredeneerd. Zo mis je wel een belangrijk signaal. Jouw gevoel liegt niet. Onderzoek waar het je voor probeert te waarschuwen. Is het iets van binnenuit of komt het uit het oude patroon. Chris ontdekte dat hij vaak de mening van de ander belangrijker vond, als die van hem zelf.

oud patroon

Angst voor afwijzing

Diep in zijn hart wist hij best wel wat hij het liefste wilde. En ik stelde hem de vraag “Als er geen enkele belemmering was, wat zou je dan kiezen?” Die keuze heeft vaak consequenties. Iemand raakt teleurgesteld, het kost geld, tijd, etc. Wat vind je dan het belangrijkste? Kies je voor je gevoel en doe je wat je het liefst wil? Of wil je de consequentie niet ervaren? Dan is die laatste keuze, hoe raar het ook klinkt, nu wat je het liefst wil. Je wilt de relatie met die ander niet verbreken. Of geld is voor jou belangrijker. Ga dan ook 100% achter dat besluit staan en wees er tevreden mee. Vaak zit onder een dilemma de angst voor afwijzing of voor de mening van een ander. Die houdt je  gevangen. Mijn ervaring is door vaak tegen je gevoel in te kiezen, dat je uiteindelijk vast gaat lopen. Voor je het weet leef je een leven waar iedereen het mee eens is, behalve jij. En op dat punt was Chris in het begin aangeland.

Je gevoel volgen

Door te kiezen voor datgene wat hij diep in zijn hart het liefst wilde, gebeurde er iets wonderbaarlijks! De angst om wat die ander dacht, verdween steeds meer. Je hart volgen is makkelijk en moeilijk tegelijk. Makkelijk omdat je er niets voor hoeft te doen. En moeilijk omdat je niet gewend bent om niets te doen. We willen denken, ons verstand volgen, kennis en lange overpeinzingen.

Spijt

Soms deed hij iets wat niet slim was. Dat was jammer, maar niet onoverkomelijk. De functie van spijt is dat hij nú wist wat hij wel wilde. Hij had te vroeg besloten, nog voordat zijn gevoel wist wat hij echt wilde. Spijt bood hem een kans om te handelen zoals volgens hem wel goed zou zijn. Natuurlijk is het handig om spijt te voorkomen, maar soms moet je nog beter leren naar je gevoel te luisteren. Hoe meer Chris op zijn gevoel leerde af te gaan, hoe minder spijt hij kreeg van besluiten. Natuurlijk waren er wel mensen die het niet eens met hem waren, maar hij had geen spijt over zijn besluit.

Vooraf je gevoel inzetten.

Een grote angst bij besluiteloosheid is om de verkeerde keuze maken. Chris gunde zichzelf vaak niet de tijd om te kijken en te voelen wat hij echt wilde. Dat is nu anders. Zolang hij dat niet weet, neemt hij geen besluiten die moeilijk terug te draaien waren en communiceert dit ook. 

Chris leerde te overwegen waar hij spijt van zou kunnen krijgen. Als er onduidelijkheid was over iets wat hij belangrijk vond, stelde hij er vragen over. Hij woog de mening van anderen en zijn eigen gevoel. Hij maakte voor zichzelf inzichtelijk, waarover hij twijfelde, omdat hij dan pas actie kon ondernemen om er wat mee te doen: vragen stellen, dingen veranderen, etc. Hij maakte zijn twijfel bespreekbaar met anderen, omdat zij niet dezelfde blinde vlekken hebben. Soms zocht hij eerst een tijdelijke tussenoplossing die niet veel gevolgen had. Tijdens dit proces ontdekte hij ook steeds meer wat hij níet wilde. Dit is ook belangrijk, want daardoor ontdekte hij ook steeds meer wat hij wel wilde. 

Hij leerde dat elke twijfelgedachte hem iets wilde vertellen. Het was aan hem om daar naar te leren luisteren. Hij ontdekte dat hij diep in zijn hart best wist, wat hij het liefst wilde, of wat het beste voor hem was. En ging dit meer uitdragen.

Nieuwe paden ontdekken

Chris ontdekte dat er vaak nog veel meer paden in het bos waren dan hij dacht. Vragen die ik hem stelde, waren: “Wat maakt dat je het pad wat voor je ligt moet volgen, waarom maak je geen nieuw pad? Of ga je terug en sla je een eerder pad in als waar je nu staat”. Door te vertrouwen op zijn gevoel, kreeg hij meer zelfvertrouwen, ging anders naar situaties kijken. Zag nieuwe mogelijkheden. Besluiteloosheid ontstaat ook vaak omdat je niet weet niet wat te kiezen uit jouw huidige mogelijkheden, doordat je nog niet weet welke mogelijkheden er nog méér zijn. 

Zelfvertrouwen

Chris is met veel meer vertrouwen aan het werk gegaan. Durft nu besluiten te nemen waar hij achter staat en zijn besluiten uit te leggen aan het team. Normaal liet hij keuzes afhangen van anderen. Nu doe hij wat goed voelt, en laat anderen hetzelfde doen. Als dat betekent dat anderen andere keuzes maken dan oordeelt hij niet. Hij is blij dat de ander zijn eigen pad kiest. Eerder probeerde hij mensen te overtuigen om dingen te doen zoals hij ze deed. Nu vraagt hij mensen wat voor hen goed voelt, en stimuleert ze die kant op te bewegen. En ipv beslissingen uren overpeinzen, laat hij het even los, en vertrouwt erop dat de juiste beslissing op zijn pad komt. Het onderbewuste en zijn intuïtie laten vanzelf van zich horen, met een stuk minder stress. Door zijn eigen duidelijkheid, wordt hij als een veel prettiger leider ervaren. Hij gaat weer vrolijk naar zijn werk.

Vind jij besluiten nemen ook zo lastig? Neem eens contact op om te kijken wat er anders kan in jouw situatie. De natuur heeft zeker ook een mooie boodschap voor jou.

Neem contact op

Natuurlijke groet

Lia