Weer aan de slag

Genoten van je vakantie? Nieuwe indrukken en mensen. Ik wel. Geen grootse wandelvakantie, maar gewoon kleine uitstapjes. Juist in het gewone is veel moois te zien is. Zoals vlinders, want die kwam ik overal fladderend tegen.

Veel leidinggevenden hebben na de vakantie grootse plannen voor verandering. Nu wordt het anders. Hen wil ik de les van de vlinder geven.

vlinder
De vlinder:

Het begint met Rups die uit een eitje kruipt. Rups moet veel eten en groeit een aantal keer zijn lichaamsgewicht. Op een goed moment verpopt hij en er lijkt een tijd niets te gebeuren. Bij de juiste temperatuur ontpopt Rups. Dat gaat niet vanzelf, het is een hele worsteling uit die bruine pop te komen. Maar daardoor pompen zijn aderen vol, ontvouwen de vleugels. Kan hij vliegen! Rups heet nu Vlinder.

Veranderen?

Wat nu als je iets echt wilt veranderen? Je kunt medewerkers in een organisatie als ze nog “rups” zijn niet vertellen wat er anders is als vlinder. Daar zijn ze nog niet aan toe, ze zien zichzelf als gewoon. Wel kun je ze als leidinggevende veel voeding geven, goede informatie en aandacht.

Daardoor groeien medewerkers. Maar blijven ze in het rups stadium. Niet datgene bereikend wat in potentie al aanwezig is, straks vliegen. Daarvoor stilstaan nodig, je terugtrekken, een pop worden. Uiterlijk gebeurt er dan niets, oogt het levenloos. Maar innerlijk is er veel gaande. Het voedsel wordt omgezet in een transformatie. Je herkent straks de rups niet meer terug. Voor die transformatie is er wel weerstand nodig.

Leidinggevenden zien weerstand vaak als iets wat negatief is, iets wat zo snel mogelijk weg moet worden genomen. Toch heeft die weerstand een functie. Je kunt hem gebruiken om tot je ware doel te komen. Als alles vanzelf gaat, leer je er niet van.

Doorbreken

Dit is het verschil tussen een verandering en transformatie. Veranderen, is iets wat je doet. Transformeren, gebeurt vaak pas na een of meerdere doorbraken en heeft daarom te maken met hoe je tegen de dingen aankijkt. Zowel als leidinggevende of als medewerker.

Inderdaad de pop is te klein om de vlinder te huisvesten. Hij moet eruit breken, een moeizaam proces. Maar stapje voor stapje komt de vlinder aan het daglicht. Zonder die worsteling, ontwikkelen zijn vleugels onvoldoende en kan hij nooit vliegen!

Transformatie heeft te maken met zien, en met inzien. Wat je niet ziet, zie je niet totdat je het ziet, ervaart of er iets gebeurt. Maar zolang je vasthoudt aan allerlei overtuigingen, kun je niet echt zien.

Zo ook Hans.

Hans is leidinggevende bij een kleine organisatie. Hans houdt van zijn werk. Zorgt dat zijn afdeling goed loopt, werkt desnoods een uurtje extra. Door bezuinigingen heeft Hans nu 3 teams die tot 1 zijn samengevoegd, taken zijn aangepast. Er moet meer klantgerichtheid komen. Hans gaat ervoor. Tuurlijk kost het aanpassen, maar samen de schouders er onder en dan lukt het wel.  Ondanks zijn enthousiasme, en hoe hard hij werkt, de transformatie naar samenwerken lukt niet. Resultaten blijven uit.  Van zijn leidinggevende krijgt Hans te horen dat het nu anders moet. Hans heeft geen idee hoe.

Wat is hier aan de hand.

Twee teamleiders werken erg verschillend. Er ontstaat frustratie en onduidelijkheid voor medewerkers. Men ziet elkaar als concurrent. Onderling ontstaan steeds meer communicatieproblemen. Hans´ leidinggevende wil daarom een communicatietraining. Ik heb dat afgeraden.

Dit is iets wat ik in veel organisaties zie. Geef een feedback- of communicatietraining. Maar zo`n training is gericht op kennisoverdracht. Ik heb die trainingen ook gegeven en merk dat men bv. feedbackregels wel kent, maar niet uitvoert. De onderliggende overtuiging blijft meestal buiten beeld en daar ligt juist de oplossing. Waarom durft men iets niet te zeggen? Soms zijn dat zaken als:

  • Ik denk dat de ander daar niet voor open staat.
  • Ik ben bang dat men boos reageert.
  • Ik ben de enige die zo denkt
  • Dat kost me mijn baan, etc.
  • Wie ben ik dat men naar mij luistert.

Allemaal overtuigingen, meestal onterecht. En door ze niet uit te spreken, houd je als team de bestaande situatie in stand. Waardoor frustratie ontstaat. Dat is toch zonde.

Transformeren

vlinder2

Wil jij als leidinggevende zorgen dat er echt een transformatie plaatsvindt? Niet dat er alleen in woorden wat verandert? Dan zul je de spannende worsteling uit je veilige cocon moeten aangaan. Voor jezelf en je team. Welke overtuigingen houden je nu nog vast. Hoe breng je die aan het licht?

In dit team was teamcoaching nodig. Met Hans, want hij is onderdeel van het systeem. Veel van hun overtuigingen bleken niet waar. Een samengevoel ontstond langzaam en er werden werkafspraken gemaakt. Dit verwachten we van elkaar, zo gaan we het doen. Ze zijn er nog niet, maar kunnen wel zelfstandig verder. De transformatie is ingezet. Ik wens ze een goede vlucht!

Een teamcoach helpt die zaken onder ogen te zien, die soms niet zo voor de hand liggen. Of die je liever verborgen houdt, omdat je je er voor schaamt. Die je stimuleert en steunt om die stap te maken. Dan kan jouw team straks ook als  een mooie vlinder uit vliegen!

Nog meer tips hoe jouw leiderschap kan transformeren? Vragen hoe je jouw doelen kunt bereiken?

Vraag een leiderschap-scan aan.

Informatie leiderschap-scan

Ik help je verder!

natuurlijke groet,

Lia