Succesvol team

een ziek team?

Succesvolle teams zijn het resultaat van een goed werkklimaat. Acht van de tien medewerkers geven aan dat een goede sfeer de belangrijkste eigenschap is om met het team de beste prestaties bereiken. Het is belangrijk dat collega’s elkaar goed kennen, op elkaar ingespeeld raken en samen voor een doel gaan. Maar de praktijk is vaak anders:

  • Men roddelt waardoor er een negatieve stemming ontstaat
  • Enkelen hitsen elkaar op tegen het gevoerde beleid. Het risico dreigt dat de rest van het team nu ook die kant kiest 
  • Collega`s worden genegeerd, waardoor er onveiligheid ontstaat.
  • Alle verantwoordelijkheid legt men buiten zichzelf, het is altijd de schuld van de directie, de andere afdeling, de ouders, etc. 
  • Daarnaast wordt er half werk geleverd en ondanks je aanspreken, komt hierin geen verbetering. Hierdoor moeten anderen harder werken op dit weer op te lossen.

Kun jij als leider zien wat er speelt op jouw werkplek en daarop acteren?.

Verbinding maken

‘Verbinding hebben” is een belangrijk sleutelwoord in het natuurlijk leiderschap. Alles is met alles verbonden in een organisatie. Als je dat inziet, krijg je oog voor het grotere belang van je organisatie voor je medewerkers en jezelf.  Goede relaties zijn belangrijk om samen te werken. Dat zorgt voor een gezonde werksfeer en dan gaat het ook over de (mentale) gezondheid van jezelf en anderen.  Men gaat je volgen als je die verbinding aangaat. Daarom moet je zorg dragen dat individuele belangen aansluiten op de grotere organisatiebelangen. Iedereen heeft daarin zijn eigen plek en functie en kwaliteiten. Die moet je (h-)erkennen.

Onderzoekende geest

Denk maar eens aan een bos, dan zie je niet alleen de losse bomen, planten, insecten en de waterkringloop, maar het geheel wat daar samenwerkt en elkaar beïnvloedt als je er doorheen wandelt. Je herkent het snel als een bos ziek is aan de omgevallen bomen. Maar je kunt het in beginsel ook al aan één zieke boom zien dat er iets mis is met bijvoorbeeld het water. Zo kun jij als leider de signalen van jouw medewerkers oppakken om te zien dat er in het groter geheel iets ontbreekt of misgaat. Dat vraagt van jou  een bepaalde openheid en een onderzoekende geest. Heb jij die?

Het goede voorbeeld

Maar hoe zorg je als leider nu dat het anders kan? Daarvoor  wordt er wat van je gevraagd in relatie met die ander, door het scheppen van een goed werkklimaat. Dat begint met zelf het goede voorbeeld geven. Dan gaat het over zaken als:

  • communicatie verbeteren in het team of tussen afdelingen
  • conflicten zien en oplossen
  • onderlinge samenwerking verbeteren
  • kwaliteiten ontdekken en gebruiken

Samen tegenslagen oplossen

Hoe ga je als groep om met tegenslag? Begin je op elkaar te schelden, ga je wijzen naar die ander en zwarte pieten? Of geef je elkaar opbouwende kritiek en ga je toch nog voor de beste optie? En als dat niet meer gaat, accepteer je de tegenslag, dat iets niet is gelukt? Niemand vindt het leuk om te mislukken . Maar de manier waarop je er met z’n allen mee omgaat is van essentieel belang voor de teamspirit. Verliezen doe je samen. Leer van de fouten en gebruik de opgedane ervaring om de volgende keer het beter te doen. Of om dat target wél te halen.

Vier successen

Een goed geslaagd project is geweldig, een deadline of doel is gehaald. Vier de grote en kleine successen met het hele team. Deel schouderklopjes uit en complimenteer jouw medewerkers. Het geeft een positieve vibe. Vooral als er al veel is misgegaan geef je het signaal dat succes haalbaar is.

Veilige omgeving creëren

Medewerkers zullen geen acties ondernemen als er geen ‘veilig klimaat’ is: een omgeving waar fouten gemaakt mogen worden. Verantwoordelijkheden overdragen is leuk en hip, maar werkt verlammend als je de cultuur niet verandert. Mensen vinden het een eer als ze zelf mogen beslissen, maar velen vinden dat ook best spannend. Als je dan in een omgeving zit waar je steeds op je tenen loopt, dan werkt eigen verantwoordelijkheid verlammend. Mensen willen het dan zo goed doen, dat ze alsnog geen knopen doorhakken en niets doen.

Gun elkaar succes

Het beste uit jezelf halen is natuurlijk een goede zaak, maar niet als dat ten koste gaat van anderen. In een echt team gunt iedereen elkaar de bal, en spelen ze deze rond tot er een kans is om te scoren. Denk dus niet alleen aan jouw persoonlijke target. Geef jouw medewerker een kans, als hij meer kans heeft om die ene klant binnen te halen, dat ene project te doen. Maak gebruik van ieders kwaliteiten. Alleen zó kun je winnen.

Je rol als leider

Het is aan jou om zo’n veilige omgeving te creëren. Streef ernaar om een lerende organisatie te zijn, die fouten en misstappen niet afstraft, maar ziet als een manier om te leren. Stimuleer en beloon nieuwe ideeën, ongeacht de uitkomst. Zorg dat je niet te alleen naar het resultaat kijkt, maar waardeer ook de inzet. En communiceer dat je trots bent op mensen die hun nek durven uit te steken. Hoe meer koppen boven dat maaiveld, hoe meer acties en hoe gelukkiger je team.

Kortom hoe jij als leider kijkt naar je team en handelt heeft dus direct invloed hun functioneren.

Zoek je nog meer handvatten hoe jij vanuit jouw rol als leider invloed uit kunt oefenen om het probleem op te lossen, dan denk ik graag met je mee.

O

In de leiderschap-scan kun je aangeven waar jij tegenaan loopt en daarna kunnen we samen zoeken hoe ik jou kan helpen.

Informatie leiderschap-scan

Natuurlijke groet,

Lia van Loo