Verhit teamoverleg

het was weer een verhit teamoverleg. Marja wil dat mw. Jansen meer hulp krijgt bij het douchen, want ze kan het niet zelfstandig na haar val, ze blijft angstig. Patricia is juist van mening dat Mw. Jansen het nu wel een keer alleen kan. Ze moet zelfstandiger worden. Patricia en Marja zijn ervaren rotten in het team. Terwijl de argumenten over tafel vliegen, wordt de rest steeds stiller en uiteindelijk kijkt het team vragend naar mij als teamleider. Tja en toen? Het simpelste is nu een kant te kiezen, maar dat heeft 2 nadelen:

1. je verliest  de mensen van de andere kant, zij voelen zich niet gehoord, “ hebben “verloren”. Dat motiveert niet om de andere oplossing uit te voeren. Sabotage ligt op de loer.

2.het team leert het niet zelf oplossen. Blijft jou nodig hebben in dit soort situaties.

Wat doe je dan wel?

Effectieve teams mogen zelf belangrijke besluiten nemen. Ze krijgen het vertrouwen dat ze dat kunnen . Als teams volledig betrokken zijn bij besluitvorming, heb je als leider zelf meer tijd vrij voor andere besluiten.

Elke organisatie wil het beste uit zijn medewerkers halen.Maar door te focussen op een individu, mis je een aantal essentiële zaken. Door goede professionals samen te zetten, heb je nog geen goede samenwerking.

Het bos

Ik vergelijk het wel eens met een bos. Ook daarin heeft elk organisme een eigen rol. Of je nu jong of oud bent, groot of klein. Een grote boom heeft veel water en plek nodig, dat kan ten koste gaan van jonge opscheut. Maar als jonkies wat sterker groeien, kunnen ze ook hun plek vinden. Dat betekent dieper wortelen en zelf ook water en voedsel aanboren.

In dit team durft een aantal jonge mensen nog geen tegengas te geven, men voelt zich niet sterk genoeg. Zij geven in feite de kemphanen de ruimte voor dit gevecht. De 2 dames zelf gaan voor eigen gelijk, en luisteren niet meer naar de argumenten van de ander. Terwijl in beide argumenten waarheid zit.

Verschillende bomen hebben verschillende karakters, de één gedijt als snelle starter, zoals de berk die als eerste opschiet op een veld. Terwijl de andere boom pas komt als er andere grond is. De ene medewerker is snel met zijn mening, de ander heeft wat meer tijd nodig. Maar dat maakt het ene niet ‘meer waar’ als het andere.

Je moet een team als bos gaan begrijpen. Het ligt nooit aan een individueel teamlid als iets niet of wel loopt. Wat heeft een goed bos nodig? Ten eerste genoeg water en voedsel en zonlicht. Dat is de basis, genoeg aandacht en waardering. Maar ook zoek je in een bos de variatie, en soms moet je boomgroepen dunnen. En je wilt dat alle bomen groeien.

5 geheimen voor het bouwen en onderhouden aan een effectief team:

 1.  Geef het team vertrouwen om besluiten te nemen

Laat merken dat je van hen verwacht dat ze het zelf oplossen. Spreek hen aan op hun vakkennis en collegialiteit. Vertrouw erop (geef tijd en ruimte)  dat ze weten wat ze doen. Je hebt ze niets voor niets aangenomen.

2. Laat ze groeien door de vraag: Wat als?

Moedig mensen aan de “wat als-vraag” te stellen. Discussie over verschillende mogelijkheden maakt dat het team leert logisch nadenken en geeft hen een stuk flexibiliteit. Laat verschillende functies meepraten. Juist de frisse blik van een stagiaire of iemand die net begonnen is, geeft nieuwe ideeën.

 3. Erken de verschillen

Om als team te werken aan een doel moet je problemen niet te sussen, maar bespreekbaar maken. Wat is de reden? Pak zo mogelijk die reden aan. Omdat niet elke medewerker het overal mee eens zal zijn, is het belangrijk te weten waarom zij dat probleem ziet. Misschien mis je informatie, of is er wat anders aan de hand. Door zaken te onderdrukken of niet te bespreken kunnen zaken ondergronds gaan. Dat geeft vaak een negatieve onderstroom, waar je last van krijgt. Leg uit dat teamleden het er niet mee eens hoeven te zijn, maar je wel als team besluit. Elk teamlid moet de verantwoordelijkheid nemen voor het resultaat, ook al is het niet jouw voorkeur.

4.  Zorg als leider voor de grote lijnen

 Als leidinggevende neem je veel besluiten alleen. Het risico is dat je ook minder grote besluiten neemt,  en zo werk van je medewerkers doet. Dat is niet alleen zonde van jouw tijd, maar zo ontneem je hen de kans om hun ideeën te geven.  Stap terug en vraag hen een oplossing te geven. Misschien dat jij en zij nog moeten leren wat hun speelruimte is.  Ga daar over in gesprek over Geef de ruimte om te leren van fouten en neem het niet meteen weer over.

5. werk aan gezamenlijke besluiten

Dat is wat anders als de meerderheid beslist!. Ga oefenen met consensus, iedereen kan achter het besluit staan. Dat doe je door samen problemen te bespreken, de diverse belangen te verkennen. En samen oplossingen te delen zonder oordeel. Teamleden leren zo compromissen sluiten. Wanneer dit eenmaal op gang is , gaat het steeds makkelijker en sneller.

Een afgekoeld team

En hoe werd het in team opgelost? Door de “wat-als-vraag” te stellen en iedereen te horen en laten luisteren naar elkaar, werd een mooi compromis gevonden. Mw Jansen moest het de week erop alleen doen en kreeg hulp met de “handen op de rug”. Na 2 weken durfde ze het weer alleen. En het team?. Dat is ook gegroeid. Marja en Patricia krijgen vaker tegengas d.m.v. vragen. De stille Ellie bleek een goede mediator en vragensteller. Het team heeft nu het vertrouwen dat ze het samen kunnen oplossen. Er is nu minder verhit teamoverleg. En ik hoef niet meer zo vaak bij te springen.

Wil je weten hoe jij in jouw team de samenwerking kunt verbeteren. Ik help je graag als teamcoach!

Aanmelden gesprek

Natuurlijke groet,

Lia