groepswandeling bos

Wandelen; we zijn het in de coronatijd met z’n allen veel meer gaan doen en dat is super goed!

Toch merk ik dat veel goede voornemens om dit te blijven doen wegggezakt zijn en dat is erg jammer.

Wandelen is namelijk heel erg gezond en goed voor je. Daarnaast is het ook heel belangrijk. We spenderen met z’n allen namelijk steeds meer tijd achter een scherm (gemiddeld zelfs meer dan 8 uur per dag, meer dan we slapen!) waardoor we de verbinding met onze natuur kwijtraken. Hierdoor groeit de kloof tussen ons natuurlijk zijn en het moderne leven. We voelen ons vaak opgefokt, moe, onrustig en overprikkeld.

Daardoor ontstaan op de werkvloer irritaties, fouten of soms zelfs een negatieve sfeer. We sluiten ons daardoor af voor elkaar.

Met je teamleden samen buiten wandelen helpt hier goed tegen:

Buiten zijn

Ons lichaam is gemaakt om buiten te zijn. Ons bioritme is er op afgestemd en ons zenuwstelsel kan zich erdoor resetten. Dat gaat vanzelf en daar hoef je helemaal niets voor te doen. Buiten zijn is goed voor je gezondheid, creativiteit en productiviteit.

Buiten wandelen heeft daarnaast ook een positieve invloed op relaties. Wandelen met anderen is namelijk behalve een fysieke bezigheid, ook een sociaal proces. Samen wandelen stimuleert een aantal belangrijke psychologische processen in je team. Ik geef je daarom 5 redenen om vandaag nog met jouw team of collega’s een rondje te gaan wandelen:

1. Buiten wandelen maakt je geest flexibeler

Onderzoek toont aan dat (vooruit) bewegen ook tot psychologische beweging leidt. In onze taal hoor je dat al. Als je een conflict hebt, zeg je vaak, “ik zit vast” of “ik bots” of “we komen nergens”. Verloopt een teamproces goed, dan “loopt het lekker” of  “gaan we vooruit”. Dat is niet voor niets.

Recent onderzoek van sociaal psycholoog Christine Webb toont aan dat soepel en vloeiend bewegen meer positieve emoties en herinneringen geeft dan ‘scherpe, zware’ bewegingen zoals bij krachttraining. Webb: ‘Wandelen is een soepele, vooruitgaande beweging die zorgt dat je je meer richt op de toekomst en je minder bezig bent met het verleden en wat is misgegaan. Tijdens het wandelen worden de processen in onze hersenen die te maken hebben met vooruitgang toegankelijker. Je komt automatisch in de stemming om “stappen te zetten” en “door te gaan”. Je blik wordt letterlijk en figuurlijk ruimer en gericht op wat voor je ligt. Wat voorbij is, laat je achter je’.

Ik herken dit zelf als ik met teams wandel. Zij zijn vaak vastgelopen in het werk en door samen rustig voorwaarts te bewegen, komen ze weer in beweging en zoeken samen de goede weg.

2. Wandelen maakt je creatiever

Lichamelijke activiteit verbetert je humeur en vermindert stress. Wie ontspant en positieve gevoelens heeft, ziet situaties en andere collega`s door een positievere bril. En dat zorgt voor creativiteit en flexibeler denken. Wandelen maakt je veel creatiever dan stilzitten. Wandelen stimuleert breder denken: het maakt je blik ruimer, je krijgt nieuwe impulsen. Lopend verzin je eerder alternatieve oplossingen.

3. Wandelen geeft gedeelde ervaringen

Door dezelfde kant op te kijken, deel je de aandacht. Samen wandelen door een steeds veranderende omgeving versterkt dit. Je ziet dezelfde bomen en uitzichten en hoort dezelfde vogels. Hierdoor krijg je een gedeelde werkelijkheid en innerlijke ervaring. En dat zorgt dat je (weer) ontdekt wat je nog meer deelt, zoals gezamenlijke interesses. Dat verbindt je als team.

groepswandeling heide

4. Wandelen maakt je empathischer

Wie samen wandelt neemt automatisch hetzelfde ritme aan, onbewust pas je je tempo aan. Synchroon bewegende mensen stemmen hun denkbeelden, gevoelens en doelen meer op elkaar af. Mensen voelen daardoor meer aansluiting en verbondenheid met elkaar. Er ontstaat automatisch meer empathie en positiviteit. Je bent eerder geneigd samen te werken en elkaar te helpen.

Zelfs in stilte samen wandelen verbindt. Stilte is vaak een teken van ontspanning, van jezelf kunnen zijn bij elkaar. Daar hoef je niets voor te doen. Ik merk het effect direct als ik met teams wandel, er ontstaat een betere sfeer.

5. Wandelen bevordert samenwerken

Tijdens het wandelen worden gesprekken makkelijker omdat je naast elkaar beweegt en dezelfde kant opkijkt. Als je tegenover elkaar zit en elkaar aankijkt, is het oplossen van problemen vaak moeilijker. Als er veel oogcontact is, voelt dat eerder spannend en kwetsbaar dan wanneer je naast elkaar loopt. Als je elkaar niet hoeft aan te kijken ben je eerder open en eerlijk over wat je bezighoudt. Wandelen brengt mensen sneller in een coöperatieve houding.

Lunchwandelen met je team

Wandelen geeft je team de kans om elkaar anders en beter te leren kennen. Om samen te werken aan je teamsfeer en problemen bespreekbaar te maken. Je ontdekt nieuwe oplossingen. En het fijne is, is dat het helemaal niets kost want elke lunch kun je er met z’n allen op uit.

Bespreek eens al wandelend je overleg of vergadering. Je zult zien dat je tijd bespaart en sneller tot besluiten komt. Daarnaast kom je verfrist terug op je werkplek!

lia wandelt op heide

Wil je als team ondersteuning om naar buiten te gaan of vast starten met bouwen aan een positieve teamsfeer? Boek dan een lunchwandeling met mij nabij / op je werkplek. Je kunt een eigen thema aandragen of je laten verrassen door wat er op ons pad komt.

Je ervaart zelf direct wat dit buiten wandelen jou en je team oplevert.

Meer over lunchwandelen lees je hier

Natuurlijke groet,

Lia van Loo