Gemotiveerd personeel gezocht?

Gemotiveerd personeel gezocht in de crisis?

Hoezo? De huidige crisis haalt in de meeste mensen het beste naar boven. Er zijn overal initiatieven om anderen te helpen. Het aanbod overtreft de vraag zelfs. Creativiteit viert hoogtij en oplossingen voor situaties die een maand geleden niemand kon bedenken, rollen uit de pen van gewone mensen. Allerlei mooie initiatieven ontstaan: mondkapjes worden genaaid, allerlei hulpgroepen opgestart, een fotograaf maakt nu “achterglasfoto`s”. Ouderen leren omgaan met digitale technologie in een tempo dat niemand voor mogelijk hield.

Waren mensen maar altijd zo gemotiveerd! Maar in de gewone tijd klagen veel leidinggevenden dat ze gemotiveerd personeel zoeken. Hoe kan dat nu? Zijn medewerkers ineens andere mensen geworden?

Bomen groeien niet door motivatie

Een boom heeft geen motivatie nodig om te groeien en vrucht te dragen. Een vogel bouwt in de lente “vanzelf” zijn nest en legt eieren. Ze hebben een innerlijke drive om productief te zijn. Het maakt echter wel uit in welke omgeving de boom groeit of de vogel leeft. Krijgt hij voldoende energie (water, voeding, zonlicht) om vruchten te geven of eieren te leggen. In een giftige omgeving ontstaat er geen of weinig vrucht, of zijn er geen levensvatbare jongen of zaden.

Een kind valt, staat op, valt weer en staat weer op. Het heeft een innerlijke drive om te leren lopen. Het zou mooi zijn als die innerlijke drive er altijd in je organisatie was. Dan verbetert de sfeer, is er minder ziekteverzuim, zijn resultaten beter. Het groeiklimaat van je team kun je als leidinggevende leren vormgeven. Leer van de boom en een crisis.

Gemotiveerd personeel gezocht voor jouw team?

Je wilt graag mensen met hart voor de zaak, waarop je kunt vertrouwen. Betrokken mensen zijn bewezen productiever. Maar hoe zorg je nu voor die betrokkenheid? Daarvoor hoef je écht geen extreme salarissen aan te bieden of te strooien met dure cadeaus. De mensen in zorg, onderwijs, winkels en transport leveren die extra inspanning nu zonder al dat extra geld.

In het wetenschappelijk onderzoek naar intrinsieke motivatie wordt veel gewerkt met de Self-Determination Theory van de psychologen Deci en Ryan. Zij stellen dat elke mens een aangeboren behoefte heeft aan:

  • Autonomie: Je wil dingen zelf kunnen doen, zelf keuzes maken en daarin niet te worden gedwongen.
  • Competentie: Iedereen wil dingen kunnen en ergens goed in zijn. En van daaruit bijdragen aan hun (werk-) omgeving.
  • Relatie: De wens verbonden te zijn met anderen. Je gekend voelen, verzorgd worden én de behoefte hebben voor anderen te zorgen in een betekenisvolle relatie.

Gemotiveerde medewerkers

Gemotiveerde medewerkers werken graag autonoom, leren nieuwe zaken om nog bekwamer te worden in een sociale omgeving waarmee ze zich betekenisvol verbinden. Dat zie je in de crisis nu ontstaan. Ze worden gezien als belangrijke werknemers, hun werk doet er toe. Ze zijn intern gemotiveerd het beste uit zichzelf te halen en hun bijdrage te leveren tijdens de crisis.

Gemotiveerd personeel gezocht?
Werk aan interne motivatie

Aan die goede werksfeer kun je als leidinggevende of ondernemer veel bijdragen, zowel nu in de crisis, als wanneer het straks weer rustig is. Ik geef daarvoor je 5 tips:

 1. Geef creativiteit ruimte

Ken jij de talenten van je medewerkers? Waar worden ze écht blij van? Hebben ze genoeg ruimte om dit te ontwikkelen? Steeds meer bedrijven laten medewerkers ook aan andere projecten werken, die soms niet direct iets maken hebben met hun vaste taken. Bieden cursussen aan om te ontwikkelen. Alles om innovatie en motivatie te bevorderen. Af en toe een dag buiten de deur werken of iets totaal anders doen, geeft nieuwe energie en vergroot creativiteit. Briljante ideeën of antwoorden op lastige vraagstukken ontstaan vaak op het moment dat je niet in op je vaste werkplek of in je werkroutine zit.

2. Delegeer verantwoordelijkheden

Niets demotiveert meer als saai werk, werk onder je niveau of werk dat er niet toe doet. Top-down zaken regelen, kan medewerkers afstompen. Vertrouwen van je leidinggevende en de mogelijkheid om te groeien, zijn extra motivatie om je in te zetten. Medewerkers die zélf ruimte krijgen om autonoom beslissingen te nemen, voelen zich meer betrokken. Het wordt namelijk hun eigen verantwoordelijkheid, waardoor ze gaan voor het resultaat. Je spreekt ze aan op hun competenties. Daar gaan ze van groeien in zelfvertrouwen en capaciteiten.

3. Stel realistische doelen

Onhaalbare doelen zijn niet motiverend. Stel doelen samen met je medewerkers. In de huidige crisis is duidelijk wat de vijand is en wat de acties zijn. Alle bijzaken vallen weg. Deel grote doelen op in kleinere en vier steeds je successen. Door taart bij een overleg of een lovende mail kunnen medewerkers zich trots voelen. Ze voelen zich competent. Een bonus kan er tijdelijk er voor zorgen dat mensen harder hun best gaan doen, maar het is essentieel dat doelen haalbaar zijn. Anders werkt het averechts en dan kunnen medewerkers juist blokkeren. Medewerkers moeten daarbij ook de tijd en de mogelijkheden krijgen om te leren wat nodig is voor de taak. Opleiding is wezenlijk daarbij.

4. Geef complimenten

Complimenten denk aan bloemetjes of de klapconcerten voor de zorg of een persoonlijk cadeautje werken nóg beter dan een bonus. Gedragseconoom Dan Ariely beschreef een interessant experiment dat de motivatie van werknemers in een Israëlische fabriek onderzocht. Ze werden gemotiveerd met drie verschillende beloningen: een cash bonus, een pizza óf een compliment van de baas. Je zou denken dat geld het meest motiverend werkte, maar niets bleek minder waar. De pizza motiveerde verrassend goed, maar vooral het compliment zorgde ervoor dat mensen harder gingen werken.

5. Luisteren

Mensen doen meer hun best als ze gewaardeerd te worden. En dat gaat samen met gehoord worden. Letterlijk. Het is belangrijk om je medewerkers aan het woord te laten. Tijdens het overleg, bij een brainstorm of evaluatie. Vraag hun mening eens over bepaalde zaken. Probeer hen zelf te laten nadenken en tot conclusies te laten komen. En luister naar ze. Als leidinggevende hoor je vaak nieuwe informatie en  kunt ervan leren, de mensen voelen zich gezien én meer betrokken. En vaak ontstaan hier de nieuwe producten en kansen.

Kortom jij kunt als leidinggevende veel doen aan het klimaat in je organisatie waardoor mensen betrokken raken en gemotiveerder. Ik wens je veel succes.

Heb je vragen over motivatie in jouw team, vind je het lastig om medewerkers meer ruimte te geven? Ik geef lessen in leiderschap en help je graag. Via de leiderschapscan kun je aangeven waar jij tegen aan loopt en kunnen we samen in gesprek hoe ik jou daar bij kan ondersteunen.

ik help jou en je team gemotiveerd te worden
Informatie leiderschap-scan

Natuurlijke groet,

Lia van Loo