Focus op resultaat?

Je moet focus op resultaat hebben, hoor je vaak. Ja, elke organisatie wil het beste uit zijn medewerkers halen en resultaten zien. Maar door te focussen op één individu of resultaat, mis je zicht op een aantal essentiële zaken, zoals de onderlinge samenwerking en processen. Door professionals samen te zetten, krijg je niet automatisch goede resultaten.

Sommige leidinggevenden zijn alleen bezig met wat er boven de grond plaatsvindt. Ze kijken naar de vruchten en de boom, maar hebben geen oog voor die ondergrondse verbindingen en emoties die in organisaties
en bij hun medewerkers leven. Daarbij gaat het namelijk om de verhalen die worden verteld over elkaar of de niet-zichtbare normen die gelden. Welke geschiedenis is er tussen mensen op het werk of in hun privéleven? Emoties spelen belangrijke een rol als spannende besluiten moeten worden genomen, of als zaken tegenzitten.

De onderstroom verkennen

Zoiets ongrijpbaars noem je ook wel onderstroom. Een fenomeen dat in grote rivieren ontstaat, waarbij op de bodem het water de andere kant op stroomt dan aan de oppervlakte. Dat beïnvloedt vaak meer of iets vrucht draagt, dan de inzet van jou als leider of van de individuele medewerkers.

Je team als bos zien

Net zoals in een bos, daar heeft elk organisme een eigen rol. Als bepaalde schimmels of insecten missen, werkt het bos niet of minder. Of het organisme jong of oud is, groot of klein, elk organisme draagt op eigen wijze bij aan een gezond bos. Het bos leert ons bovendien dat je niet groot hoeft te zijn om een goede leidinggevende te zijn. Niet alleen de eiken en beuken overleven in de natuur: ook de kleine organismen zijn uiterst succesvol en spelen een belangrijke rol.

Concurrentie in je team?

Een grote boom heeft veel water en een ruime plek nodig, dat kan ten koste gaan van de nieuwe jonge boompjes in zijn omgeving. Maar als de jonkies gaan groeien, nemen ze langzaam hun eigen plek in. Dat betekent voor de
jongsten eerst dieper wortelen en zelf water en voedsel leren aanboren.
Maar ze hebben in het bos ook de bescherming van de grote bomen tegen de storm en slagregens. Hoe is de verhouding tussen jong en oud in jouw organisatie? Weet jij wat ieders opdracht is en hoe men elkaar versterkt? Of is er sprake van ongezonde concurrentie en hoe ga jij daarmee dan om?

Vruchtbare bodem

Verschillende bomen hebben verschillende karakters, de één gedijt als snelle starter, zoals de berk die als eerste opschiet op een veld. Terwijl de beuk pas komt als er andere grondsoort is ontstaan door jarenlange processen.
De aardbodem is altijd aan het veranderen onder invloed van zon, regen, plantenwortels, gravende dieren en schimmels. Een ander belangrijk aspect is zuurstof. Zonder zuurstof groeien er geen wortels waarmee een plant voedingstoffen en water opneemt. Bodemziekten kunnen zich moeilijker ontwikkelen door zuurstof. Pas door combinatie van al die factoren ontstaat een vruchtbare bodem. Zo werkt het ook in jouw organisatie.

Zuurstof in jouw bos

Zuurstof zie je niet in het bos, maar is een noodzakelijk element in de bodem om het bos gezond te houden. Zorg voor genoeg ‘zuurstof’ in je organisatie door jouw bevlogenheid en enthousiasme. Dat geeft anderen ruimte om te groeien en beschermt hen tegen ‘organisatieziekten’ zoals pessimisme en conformisme. Dat geeft een succesvol team.

Heb jij oog voor de verbinding?

De vraag: Focus jij op resultaat of heb jij oog voor de rol van zuurstof en de onderstroom?
Weet jij wat de ‘kleine’ medewerkers bijdragen aan de teamsfeer, het werkproces en het resultaat? Bijvoorbeeld door het uit zichzelf opruimen van allerlei technische problemen, waardoor het proces verder kan? Of iemand die de sfeer positief houdt en iedereen aandacht geeft. Je mist zo iemand pas als dat soort dingen niet meer gedaan worden na iemands vertrek of pensionering.

Dit betekent dat je een team of organisatie niet moet zien als losse onderdelen waarbij je een onderdeel vervangt als het stuk is. Nee, je moet de samenhang ontdekken en gebruiken. Dan pas kun je focus op het resultaat leggen.

Natuurlijk leiderschap

Die samenhang daar gaat het om bij natuurlijk leiderschap.

Meer weten hoe jij dat ook kunt leren toepassen? Ik geef regelmatig workshops en trainingen hier over.

Wil je meer van jezelf laten zien en meer vanuit de essentie van wie jij bent gaan werken? Wil je met zelfvertrouwen jouw leiderschap gaan uitoefenen en met jouw team resultaten halen? Ben je klaar om jezelf als natuurlijk leider te leren kennen en ontwikkelen?

Dit is jouw kans!

Deze maand start de minor natuurlijk leiderschap. Hiermee creëer je jouw eigen routekaart naar het leiderschap dat bij jou en je team past. Want er is niet één soort succesvolle leider, ook niet in de natuur.

Lia van Loo

Hier lees je meer informatie.

https://buitenlab.nl/minor-natuurlijk-leiderschap/

Ik hoop je te ontmoeten

Natuurlijke groet

Lia