Een boom hoef je niet te motiveren om te groeien en vrucht te dragen. Een vogel bouwt “vanzelf” zijn nest en legt eieren. Ze hebben een innerlijke drive om productief te zijn. Het maakt echter wel uit in welke omgeving de boom groeit of de vogel leeft. Krijgt hij voldoende energie (water, voeding, zonlicht) om vruchten te geven of eieren te leggen. In een giftige omgeving ontstaat er geen of weinig vrucht, of zijn er geen levensvatbare jongen of zaden.

Een kind valt, staat op, valt weer en staat weer op. Het heeft een innerlijke drive om te leren lopen. Het zou mooi zijn als die innerlijke drive er ook in je organisatie was. Het groeiklimaat daarvoor kun je als leidinggevende vormgeven.

Een gemotiveerd team

In je organisatie wil je graag een gemotiveerd team. Mensen met hart voor de zaak, waarop je kunt vertrouwen. Betrokken mensen zijn bewezen productiever. Maar hoe zorg je nu voor die betrokkenheid? Daarvoor hoef je écht geen extreme salarissen aan te bieden of te strooien met dure cadeaus. In het wetenschappelijk onderzoek naar intrinsieke motivatie wordt veel gewerkt met de Self-Determination Theory van de psychologen Deci en Ryan. Zij stellen dat elke mens een aangeboren behoefte heeft aan:

  • Autonomie: Je wil dingen zelf kunnen doen, zelf keuzes maken en daarin niet te worden gedwongen.
  • Competentie: iedereen wil dingen kunnen en ergens goed in zijn. En van daaruit bijdragen aan hun (werk-) omgeving.
  • Relatie: de wens verbonden te zijn met anderen. Je gekend voelen, verzorgd worden én de behoefte hebben voor anderen te zorgen in een betekenisvolle relatie.

Mensen werken daarom graag autonoom, leren nieuwe zaken om nog bekwamer te worden in een sociale omgeving waarmee ze zich betekenisvol verbinden. Daar kun je als leidinggevende of ondernemer veel aan bijdragen. Ik geef daarvoor je 5 tips:

 1. Geef creativiteit ruimte

Ken jij de talenten van je medewerkers? Waar worden ze écht blij van? Hebben ze genoeg ruimte om dit te ontwikkelen? Steeds meer bedrijven laten hun medewerkers ook aan andere projecten te werken, die soms niet direct iets maken hebben met hun vaste takenpakket. Bieden cursussen aan om te ontwikkelen. Alles om innovatie en motivatie te bevorderen. Af en toe een dag buiten de deur werken of iets totaal anders doen, geeft vaak nieuwe energie en vergroot creativiteit. Briljante ideeën of antwoorden op lastige vraagstukken ontstaan vaak op het moment dat je niet in op je vaste werkplek zit.

2. Delegeer verantwoordelijkheden

Niets demotiveert meer als saai werk, werk onder je niveau of werk dat er niet toe doet. Top-down zaken regelen, kan medewerkers afstompen. Vertrouwen van je leidinggevende en de mogelijkheid om te groeien, zijn extra motivatie om je in te zetten. Medewerkers die zélf ruimte krijgen om beslissingen te nemen, voelen zich meer betrokken. Het wordt namelijk hun eigen verantwoordelijkheid, waardoor ze gaan voor het resultaat. Je spreekt ze aan op hun competenties.

3. Stel realistische doelen

Onhaalbare doelen zijn niet motiverend. Stel daarom de doelen samen met je medewerkers. Deel grote doelen op in kleinere en vier je successen. Taart bij een overleg of een lovende mail kunnen medewerkers zich trots laten ervaren. Je laat je mensen zich competent voelen. Een bonus kan er tijdelijk er voor zorgen dat mensen harder hun best gaan doen, maar het is essentieel dat doelen haalbaar zijn. Anders werkt het  averechts en kunnen medewerkers juist blokkeren. Medewerkers moeten daarbij  ook de tijd en de mogelijkheden krijgen om te leren wat nodig is voor de taak.

4. Geef complimenten

Complimenten of een persoonlijk cadeautje werken nóg beter dan een bonus. Gedragseconoom Dan Ariely beschreef een interessant experiment dat de motivatie van werknemers in een Israëlische fabriek onderzocht. Ze werden gemotiveerd met drie verschillende incentives: een cash bonus, een pizza óf een compliment van de baas. Je zou denken dat geld het meest motiverend werkte, maar niets bleek minder waar. De pizza motiveerde verrassend goed, maar vooral het compliment zorgde ervoor dat mensen harder gingen werken.

5. Luister

Mensen doen meer hun best als ze gewaardeerd te worden. En dat gaat samen met gehoord worden. Letterlijk. Het is belangrijk om je medewerkers aan het woord te laten. Tijdens het overleg, bij een brainstorm of evaluatie. Vraag hun mening eens over bepaalde zaken. Probeer hen zelf te laten nadenken en tot conclusies te laten komen. En luister naar ze. Als leidinggevende hoor je vaak nieuwe informatie en  kunt ervan leren, de mensen voelen zich gezien én meer betrokken.

Kortom jij kunt als leidinggevende veel doen aan het klimaat in je organisatie waardoor mensen betrokken raken en gemotiveerder. Ik wens je veel succes.

Natuurlijke groet,

Lia van Loo