Begrijpen waarom medewerkers vertrekken

medewerker vertrekt

Als leider, manager of ondernemer is het van essentieel belang om te begrijpen waarom (goede) medewerkers vertrekken. Dit vertrek heeft een grote impact op de tevredenheid en het behoud van je overige medewerkers in je organisatie. Hoewel vaak wordt gedacht dat mensen hun baan verlaten vanwege het werk zelf, blijkt uit recente onderzoeken dat de meeste medewerkers hun baan opzeggen vanwege slecht management. En dat is zonde in een tijd waar we zoveel mensen tekort komen.

Slecht management als belangrijkste reden voor het vertrekken van medewerkers

Onlangs heb ik in een interview fenomeen besproken. We herkenden dat medewerkers vaak hun baan opzeggen omdat ze niet goed worden (be-)geleid. Dit kan leiden tot een giftige werkomgeving, verzuim en een hoog verlooppercentage, wat uiteindelijk resulteert in het verlies van waardevolle medewerkers. Managers spelen daarom een cruciale rol bij het creëren van een positieve werkomgeving en het behouden van medewerkers.

Andere redenen voor het vertrek van medewerkers

Hoewel slecht management de belangrijkste reden is voor het vertrek van medewerkers, kunnen er ook andere redenen zijn, zoals stress door privé of ziekte, nieuwe technologische ontwikkelingen die men niet kan volgen, of de wens om carrière te maken. Managers moeten zich echter bewust zijn van het feit dat zij een enorme invloed hebben op de tevredenheid en het behouden van medewerkers. Ook in deze situaties zijn vaak met goede ondersteuning, coaching en begeleiding mensen te behouden voor je team.

Signalen van ontevredenheid herkennen en aanpakken

Als manager is het belangrijk om alert te zijn op signalen van onvrede, gemopper, wandelgangenpraat bij medewerkers en deze aan te pakken. Door te luisteren naar de behoeften van medewerkers en proactief te reageren op hun zorgen, kan worden voorkomen dat waardevolle medewerkers vertrekken. Dat red je dus niet alleen bij managen op afstand. Dat gaat over je mensen kennen en ook zorgen dat ze bij je binnen lopen om hun zorgen te delen. Dat vraagt een vertrouwensband. Bovendien is het belangrijk om open te staan voor veranderingen in de carrières van medewerkers en een plan te hebben om eventuele vacatures in jouw organisatie op te vullen.

ontevreden medewerker

Voorkom dat medewerkers vertrekken:

Creëer een positieve werkomgeving. Hoewel sommige medewerkers hun baan vanwege het werk zelf kunnen verlaten, is slecht management de belangrijkste reden. Denk aan slechte werkomstandigheden, geen tijd voor overleg, top-down communicatie. Allemaal zaken die vaak in traditioneel leiderschap plaatsvinden. Maar de huidige werknemer zoekt andere zaken. Men wil gezien worden en ertoe doen, het werk zelf uitdagend vinden, men zoekt goede collega’s en een fijne werksfeer. Elementen vanuit het natuurlijk leiderschap, zoals het begrijpen van de behoeften en zorgen van medewerkers en het creëren van een inclusieve en ondersteunende werkomgeving, helpen je hierbij.

Natuurlijk leiderschap: voordelen van intuïtie en zelfsturing

Als leider van een organisatie of team is het van belang om te weten hoe je het beste uit je medewerkers kunt halen. Natuurlijk leiderschap is een benadering waarbij je gebruik maakt van je intuïtie en zelfsturing als belangrijke elementen om succes te behalen. Dat begint bij jezelf ‘sturen”. Als jij jezelf mag/ durft te zijn, mag je werknemer dat ook. Natuurlijk leiderschap kan ook zonder stress en gedoe

Hieronder lees je welke voordelen deze benadering biedt.

Verantwoordelijkheid en motivatie

Door medewerkers aan te moedigen om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen werk en doelen, worden zij meer betrokken en gemotiveerd. Dit leidt tot hogere prestaties en betere resultaten. Het gevoel van erkenning en waardering dat hierdoor ontstaat, draagt bij aan een positieve werkcultuur.

Creativiteit en innovatie

Het gebruik van je intuïtie bij het nemen van beslissingen kan leiden tot meer creativiteit en innovatie. Door te luisteren naar je eigen gevoel en ervaring in combinatie met feiten en data, krijg je een bredere, en soms verrassend andere, kijk op zaken. Dit kan leiden tot het ontdekken van nieuwe kansen en het ontwikkelen van innoverende ideeën, wat weer kan bijdragen aan groei en vernieuwing binnen jouw organisatie of team.

Samenwerking en communicatie

Het toepassen van zelfsturing en intuïtie kan leiden tot betere samenwerking en communicatie binnen een team. Wanneer medewerkers zelf verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen werk en beslissingen, en (leren) open communiceren over hun gevoelens en intuïtieve input, ontstaat er meer begrip onderling en betere samenwerking. Dit draagt bij aan een positieve werksfeer en kan leiden tot minder (mentaal) verzuim, hogere prestaties en betere resultaten.

Behouden van medewerkers

Kortom wil jij je medewerkers langer vasthouden en je organisatie laten groeien, pas dan meer principes van het natuurlijk leiderschap toe.

Wil je weten hoe jij in dat natuurlijk leiderschap kan groeien, of hoe het in jouw organisatie kan worden toegepast, neem dan contact op.

Lia bij stuw

Of misschien wil je nog meer eigenschappen van een natuurlijk leider lezen.

Kortom neem vrijblijvend contact op. Ik hoor graag jouw verhaal en onderzoek samen de mogelijkheden.

Informatie gesprek

natuurlijke groet,

Lia van Loo